Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İstanbul Kalkınma Ajansı

Sanat Eğitim Programı Müfredatı

24 hafta sürecek olan sanat eğitim programı 6 ünite ve 20 temel konudan oluşmaktadır.

1. Ünite: Çok Önceden Sanat Var mıydı?
Duvarda Sanat (2 hafta)

Bu eğitimde mağara resimleri ile başlayan,
insanlık tarihi ilerledikçe duvar freskleri,
kalem işleri gibi ifade biçimleri halinde
zenginleşerek devam eden duvar süsleme
serüveni; farklı din, kültür ve
coğrafyalardan örneklerle karşılaştırmalı
olarak anlatılır.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

1. Ünite: Çok Önceden Sanat Var mıydı?
Tarihin Yeniden Yazılması

Bu eğitimde ‘’Çok Önceden Sanat Var mıydı?’’ sorusundan yola çıkılarak Göbeklitepe örneği incelenir. Taş oyma ve heykel sanatı hakkında bilgiler verilir. Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

1. Ünite: Çok Önceden Sanat Var mıydı?
Kille Çalışmalar

Bu eğitimde yazının mağara resimlerinden
çivi yazısına ve hiyeroglif kil tabletlere
uzanan serüveni ile estetik ve görsel tasarım
yolculuğu anlatılır.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

1. Ünite: Çok Önceden Sanat Var mıydı?
Vazo Desenleri

Bu eğitimde, Antik Yunan vazoları, Çin
vazoları ile Türk vazoları figür, motif, renk
ve biçim bakımından karşılaştırmalı olarak
anlatılır.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır

2. Ünite: Rönesans Dedikleri Nedir?
Perspektif Stilizasyon

Bu eğitimde, Avrupa sanatında perspektif,
Doğu sanatında stilizasyon konuları, bu iki
unsurun önemli temsilcilerinden Michelangelo ve Baba Nakkaş üzerinden
incelenir.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır

2. Ünite: Rönesans Dedikleri Nedir?
Mimaride Sanat

Bu eğitimde, İtalya’da bulunan Floransa
Katedrali ve Sivas’ta bulunan Divriği
Ulu Cami örnekleri üzerinden Doğu ve Batı
sanatında mimari konusu anlatılır.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

3. Ünite: Doğu’daki Işık ve Renk Barok Dönem
Işık ve Renk

Bu eğitimde, ışık ve renk konusu Uzak doğu,
Türk-İslam ve Avrupa sanatından eser
örneklerine yer verilerek işlenir.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

3. Ünite: Doğu’daki Işık ve Renk Barok Dönem
Benim Motiflerim 1 Rumi

Bu eğitimde, Türk İslam sanatlarının ana
motiflerinden ruminin ne olduğu ve
nerelerde kullanıldığı örnekler üzerinden
işlenir.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

3. Ünite: Doğu’daki Işık ve Renk Barok Dönem
Benim Motiflerim 2 Hatayi

Bu eğitimde, Türk İslam sanatlarının ana
motiflerinden hatayinin ne olduğu ve
nerelerde kullanıldığı örnekler üzerinden
işlenir.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

3. Ünite: Doğu’daki Işık ve Renk Barok Dönem
Benim Motiflerim 3 Kilimlerin Dili

Bu eğitimde; Anadolu kilim motiflerinin sembolik çözümlemeleri, teknik ve sanatsal özellikleri örneklerle açıklanacaktır.

Konuyla ilgili pekiştirici aktiviteler ve uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

3. Ünite: Doğu’daki Işık ve Renk Barok Dönem
Mozaik Sanatı (2 Hafta)

Bu eğitimde mozaik sanatının ne olduğu ve
uygulama alanları örneklerle anlatılır. Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

4. Ünite: Empresyonizm ve Klasik Sanatın Kırılması
Ressamlar ve Çiçekleri

Bu eğitimde, farklı toplum ve
coğrafyalardan örneklerle çiçek ressamları
ve eserleri incelenir.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

5. Ünite: Modern Sanat
Renklerin En Saf ve Duru Hali

Bu eğitimde İznik çinileri ve Piet Mondrian
eserleri renklerin saf ve duru kullanımı
açısından incelenir.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

5. Ünite: Modern Sanat
Resim Müzesi Gezisi

Bu eğitimde Beşiktaş’ta bulunan Milli
Saraylar Resim Müzesi ziyaret edilerek
Ayvazovski, Zonaro ,Hoca Ali Rıza ve Van
Moue tabloları incelenir.
Müzede sanat çalışmaları yaptırılır.

5. Ünite: Modern Sanat
Deniz Resimleri

Bu eğitimde, farklı ressamlara ait örnekler
üzerinden deniz resimleri incelenir. Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır

5. Ünite: Modern Sanat
Bir Zamanlar İstanbul

Bu eğitimde farklı dönemlerden sanatçılara
ait tablo örnekleri üzerinden İstanbul’da
gündelik yaşamın izleri sürülür.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

6. Ünite: Zamansız Sanat Bunu Ben de Yaparım
Land Art

Bu eğitimde Land Art’ın ne olduğu ve sanatın
tuvale bağlı kalmak zorunda olmadığı,
zaman ve mekânı aşan bir olgu olduğu Land
Art örnekleri üzerinden anlatılır.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.

6. Ünite: Zamansız Sanat Bunu Ben de Yaparım
Pouring

Bu eğitimde pouringin ne olduğu anlatılır. Hat ve ebru sanatları hakkında bilgi verilerek pouring üzerine hat uygulaması yaptırılır. Konuyla alakalı pekiştirici aktivitelere yer verilir.

6. Ünite: Zamansız Sanat Bunu Ben de Yaparım
Linöl Baskı Ahşap Baskı

Bu eğitimde linöl baskının ne olduğu ve
nasıl yapıldığı uygulamalı olarak anlatılır.
Konuyla alakalı pekiştirici aktiviteler ve
uygulamalı sanat çalışmaları yaptırılır.


...

...

...
Ortaklarımız
... | ...
İştirakçimiz
...

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği HERKADAŞ Atölye – Çocuk Bilim Kültür Sanat Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk HERÇEV’e ait olup İSTKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır. Projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı'nın mali desteği ile yürütülmektedir.


...

...

...
Ortaklarımız
İştirakçimiz
...
...
...

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği HERKADAŞ Atölye – Çocuk Bilim Kültür Sanat Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk HERÇEV’e ait olup İSTKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır. Projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı'nın mali desteği ile yürütülmektedir.