Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İstanbul Kalkınma Ajansı

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI (PROJE İŞTİRAKÇİSİ)

T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı saray, köşk, kasır, müze ve tarihî fabrikaların, uluslararası müzecilik ve konservasyon standartlarına uygun olarak idaresi, bakımı, onarımı, restorasyonu ve müze olarak işletilmesi ile görevlidir. Kuruluşu, Cumhuriyet’in ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, üç saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Tüm bu yapıların ve objelerinin kültürel ve tarihî arka planlarına sadık kalınarak korunmaları, restore edilmeleri ve milli kültürümüzün değerli unsurları olarak yerli-yabancı ziyaretçiler tarafından modern müzecilik anlayışı içinde ziyaret edilmelerinin sağlanması, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının temel işlevidir.

Özenli çevre düzenlemeleri yapılan saray, köşk, kasır ve fabrikalarda, kafeterya ve hediyelik eşya mağazalarıyla gezi ve dinlenme hizmetleri verilmekte; sergi, sempozyum, konferans, panel, konser vb. kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Öte yandan, gerek süsleme, tefriş unsurları ve tarihî eşyalarıyla gerekse mimarî özellikleriyle bu yapılar; uzmanlar tarafından çağdaş yöntemler ışığında kayda geçirilmekte; kurumun kendi bünyesindeki atölyelerde, konusunda deneyimli ve eğitimli ustalar tarafından restorasyon ve konservasyonları sürdürülmektedir.

Yapılan araştırma çalışmalarının sonuçlarıysa, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca hazırlanan bilimsel nitelikli dergi, kitap, katalog gibi yayınlarla yerli-yabancı araştırmacı ve ziyaretçilere duyurulmakta, tanıtılmaktadır.


...

...

...
Ortaklarımız
... | ...
İştirakçimiz
...

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği HERKADAŞ Atölye – Çocuk Bilim Kültür Sanat Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk HERÇEV’e ait olup İSTKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır. Projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı'nın mali desteği ile yürütülmektedir.


...

...

...
Ortaklarımız
İştirakçimiz
...
...
...

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği HERKADAŞ Atölye – Çocuk Bilim Kültür Sanat Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk HERÇEV’e ait olup İSTKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır. Projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı'nın mali desteği ile yürütülmektedir.